Spoločnosť

ÚVR Košice, akciová spoločnosť, ponúka služby :
 • aplikovaný výskum a inžiniering v baníctve, hutníctve, ekológii a stavebníctve
 • skúšky surovín a produktov v hutníctve, baníctve, energetike a stavebníctve
 • skúšky zeminy a kameniva
 •  laboratórne práce  pre geologický prieskum
 • projekty, statika  a diagnostika v inžinierskej geológii a v stavebníctve
 • prenájom kancelárií  a skladových  priestorov

ÚVR Košice, akciová spoločnosť  :

 • pôsobí na trhu 19 rokov. Viac v časti História
 • vznikla v roku 1992 z pôvodného Ústavu pre výskum rúd, štátny podnik rozdelením českej a slovenskej časti podniku
 • má verejne známu a stabilnú akcionársku štruktúru
 • zúčastňuje sa verejných obstarávaní a je v zozname oprávnených podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
 • vlastní práva k patentom, priemyselným vzorom a zlepšovacím návrhom
 • vlastní akreditácie udeľované Ministerstvom životného prostredia, Ministerstvom výstavby a verejných prác, Komorou stavebných inžinierov,  Ministerstvom dopravy
 • využíva vlastné poloprevádzkové technologické linky na úpravu a spracovanie priemyselných odpadov,
 • má úpravnícke laboratórne zariadenia / flotácia, cyklónová separácia, elektrostatická separácia a iné/
 • vlastní podnikateľský areál v Košiciach /priestory, technické vybavenie/
 • spoľahlivo spolupracuje s jednotlivými obchodnými partnermi 15 a viac rokov. Viac v časti Referencie
 • ako vedúci a oponenti diplomových prác najviac spolupracujeme s Ústavom montánnych vied a ochrany životného prostredia, Fakulty BERG Technickej Univerzity v Košiciach

Akreditácie a osvedčenia, dlhoročné skúsenosti, vlastný aplikovaný výskum a technické vybavenie sú základom kvalitných  inžinierskych služieb  pre našich obchodných partnerov.